• HOTLINE    0351   746174

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH

MA NEGERI 1 NGAWI

Struktur Organisasi MA NEGERI 1 NGAWI

Kepala Madrasah : Drs. H. Mahbub, M. Ag
Wakil Kepala : Drs. Utomo
(Wakasek Kurikulum)
    Drs. Ahmad Rifai (Wakasek Kesiswaan)
    Agus Musa C A, S. Ag, M. Si (Wakasek Humas)
    Subagyo, S. Pd
(Wakasek Sapra)

Copyright © Pusat Data dan Informasi Tata Usaha. 2017